Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam được thành lập ngày 10/7/2013. Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam là doanh nghiệp cung cấp, tư vấn, lắp đặt trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực: Cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống viễn thông, tin hoc, điện tử, điện nhẹ, nghi khí hàng hải, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), hệ thống khách sạn, nhà hàng, hệ thống hội thảo, hệ thống âm thanh thông báo công cộng và sự cố (PA), hệ thống kiểm soát ra vào (CCTV).
 
 

Giải pháp

Giải Pháp Lắp Đặt Camera Giám Sát An Ninh Hiệu Thuốc
 Giải Pháp Lắp Đặt Camera Giám Sát An Ninh Hiệu Thuốc.
Giải Pháp Lắp Đặt Camera An Ninh Giám Sát Công Trình Thủy Điện
 Giải Pháp Lắp Đặt Camera An Ninh Giám Sát Công Trình Thủy Điện.
Giải Pháp Mạng WiFi Cho Camera An Ninh Giám Sát Cơ Sở Giáo Dục
 Giải Pháp Mạng WiFi Cho Camera An Ninh Giám Sát Cơ Sở Giáo Dục.
Giải Pháp Mạng WiFi Cho Hệ Thống Camera An Ninh Giám Sát Giao Thông
 Giải Pháp Mạng WiFi Cho Hệ Thống Camera An Ninh Giám Sát Giao Thông.
Trở về đầu trang