Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam được thành lập ngày 10/7/2013. Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam là doanh nghiệp cung cấp, tư vấn, lắp đặt trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực: Cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống viễn thông, tin hoc, điện tử, điện nhẹ, nghi khí hàng hải, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), hệ thống khách sạn, nhà hàng, hệ thống hội thảo, hệ thống âm thanh thông báo công cộng và sự cố (PA), hệ thống kiểm soát ra vào (CCTV).
 
 

Giải pháp

Giải Pháp Lắp Đặt Camera Giám Sát Trên Tàu Thủy Du Lịch
 Giải Pháp Lắp Đặt Camera Giám Sát Trên Tàu Thủy Du Lịch.
Giải Pháp Camera Giám Sát An Ninh Cho Trạm Xăng Dầu
 Giải Pháp Camera Giám Sát An Ninh Cho Trạm Xăng Dầu.
Giải Pháp Camera Giám Sát Dùng Mạng 3G Cho Tàu Hỏa
 Giải Pháp Camera Giám Sát Dùng Mạng 3G Cho Tàu Hỏa.
Giải Pháp Lắp Đặt Hệ Thống Camera Giám Sát Giao Thông
 Giải Pháp Lắp Đặt Hệ Thống Camera Giám Sát Giao Thông.
Trở về đầu trang