Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đầu Ghi Hình, Phần Mềm Quản Lý, Card Ghi Hình Nuuo

 - Phần mềm quản lý camera.
 - Hãng sản xuất: Nuuo.

 - Phân tích hình ảnh cho từng camera.
 - Hãng sản xuất: Nuuo.

 - Phần mềm quản lý tập trung, quản lý thiết bị.
 - Hãng sản xuất: Nuuo.

 - Card ghi hình.
 - Hãng sản xuất: Nuuo.

 - Đầu ghi hình solo.
 - Hãng sản xuất: Nuuo.

 - Đầu ghi hình mạng.
 - Hãng sản xuất: Nuuo.

Trở về đầu trang