Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Camera IP

- Camera IP.
- Hãng sản xuất: Sony.
- Camera FHD 1080/60p dòng E thế hệ thứ 6.

- Camera IP.
- Hãng sản xuất: Sony.
- Camera FHD 1080/30p dòng E thế hệ thứ 6.

- Camera IP.
- Hãng sản xuất: Sony.
- Camera HD 720/30p dòng E thế hệ thứ 6.

- Camera IP.
- Hãng sản xuất: Sony.
- Camera HD 720/30p dòng E thế hệ thứ 6.

- Camera IP.
- Hãng sản xuất: Sony.
- Camera FHD 1080/60p dòng V thế hệ thứ 6.

- Camera IP.
- Hãng sản xuất: Sony.
- Camera HD 720/30p dòng V thế hệ thứ 6.

Pages

Trở về đầu trang