Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

You are here

Nhà Kho Maple Tree Bắc Ninh

  Dự án cung cấp Camera giám sát Bosch cho nhà kho Maple Tree Bắc Ninh.

  Địa chỉ: Lô 9, Đường 6, Khu Công Nghiệp VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

  Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam triển khai và hoàn thành dự án cung cấp thiết bị Camera an ninh giám sát Bosch cho nhà kho Maple Tree Bắc Ninh - Lô 9, Đường 6, Khu Công Nghiệp VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Trở về đầu trang