Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

You are here

Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Từ Sơn Băc Ninh

  Dự án Công Ty TSA thiết kế, cung cấp và triển khai lắp đặt hệ thống an ninh giám sát Camera cho Nhà máy xử lý nước thải thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

  Địa chỉ: Phường Châu Khê, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

  Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam triển khai và hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống an ninh giám sát Camera cho nhà máy xử lý nước thải thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Phường Châu Khê, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. 

Trở về đầu trang