Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

You are here

Trạm Xử Lý Nước Thải Hồ Tây - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường SFC Việt Nam

  Trạm Xử Lý Nước Thải Hồ Tây - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường SFC Việt Nam.

Địa Chỉ: Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.

  Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam triển khai và hoàn thành dự án lắp đặt Hệ Thống Camera Quan Sát cho Trạm Xử Lý Nước Thải Hồ Tây - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường SFC Việt Nam - Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.

 

 

Trở về đầu trang