Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

You are here

Trung Tâm Bồi Dưỡng và Huấn Luyện Nghiệp Vụ Công An Thành Phố Hà Nội

  Trung Tâm Bồi Dưỡng và Huấn Luyện Nghiệp Vụ Công An Thành Phố Hà Nội

Địa Chỉ: Khu Đô Thị Mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

  Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam triển khai và hoàn thành dự án lắp đặt Hệ Thống Quản Lý Xe Tự Động cho Trung Tâm Bồi Dưỡng và Huấn Luyện Nghiệp Vụ Công An Thành Phố Hà Nội - Khu Đô Thị Mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

 

Trở về đầu trang