Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

You are here

Trung Tâm Quản Lý Tiền Mặt Bắc Hà Nội VietinBank

  Dự án TSA cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống Camera an ninh giám sát Sony cho Trung tâm quản lý tiền mặt Bắc Hà Nội VietinBank.

  Địa chỉ: 441 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

  Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam triển khai và hoàn thành dự án cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống Camera an ninh giám sát Sony cho Trung tâm quản lý tiền mặt Bắc Hà Nội VietinBank - 441 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng Long Biên Hà Nội.

Trở về đầu trang