Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ADC Krone Network Equipment

 - Brand: ADC Krone.
 - Cabling Network System.
 - Fiber Optics.

 - Brand: ADC Krone.
 - Cabling Network System.
 - Cat 5e UTP Cable.

 - Brand: ADC Krone.
 - Cabling Network System.
 - Cat 6 UTP Cable.

 - Brand: ADC Krone.
 - Cabling Network System.
 - Cat 6A UTP Cables.

 - Brand: ADC Krone.
 - Fiber Optics System for Telecommunications.
 - Underwater Fiber Optical Cable.

Back to the top