Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Analog Cameras

 - Brand: Panasonic.
 - Smart look Day/Night Fixed Bullet Camera with IR illuminator.

 - Brand: Panasonic.
 - Smart look Day/Night Fixed Dome Camera with IR illuminator.

 - Brand: Panasonic.
 - Super Dynamic III dome camera is equipped with a 30X optical zoom lens.

 - Brand: Panasonic.
 - Super Dynamic 6 Day/Night Surveillance Camera.

 - Brand: Panasonic.
 - Day/Night Fixed Camera.
 - Compact Day/Night Fixed Camera with advanced features.

Back to the top