Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Analog Cameras

 - Brand: Bosch.
 - WZ14 Indoor/Outdoor IR Bullet Camera (NTSC).

 - Brand: Bosch.
 - EX40 Series ultra vandal-proof dome.

 - Brand: Bosch.
 - WZ45N Integrated Day/Night IR Dome.

 - Brand: Bosch.
 - LTC 0455 Series Dinion Color Cameras.

 - Brand: Bosch.
 - VTI-214F04-3 Intergrated IR Bullet Camera.

Back to the top