Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IDTeck

 - Brand: IDTeck.
 - 125KHz Fingerprint Identification Standalone Controller (RF/PIN/Fingerprint/Network).

 - Brand: IDTeck.
 - ASK[EM] Format Proximity Card.

 - Brand: IDTeck.
 - ASK[EM] Format Proximity/PIN Card Reader Series.

 - Brand: IDTeck.
 - 125KHz Vandal Resistant Proximity Standalone Controller.

 - Brand: IDTeck.
 - Affordable-Stability.
 - Single door access control panel.

Back to the top