Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IP Cameras

 - Brand: Panasonic.
 - Super Dynamic Weather Resistant Full HD PTZ Dome Network Camera.
 - Full HD/ 1,920x1,080 H.264 Weather Proof Camera featuring Optical 30x zoom and Super Dynamic.

 - Brand: Panasonic.
 - Super Dynamic Full HD PTZ Dome Network Camera.
 - 12 VDC or PoE.

 - Brand: Panasonic.
 - Super Dynamic Full HD Vandal Resistant Dome Network Camera.
 - Full HD/ 1,920x1,080 H.264 Vandal Resistant Network Camera featuring Super Dynamic.

 - Brand: Panasonic.
 - Dome Megapixel Network Camera.
 

 - Brand: Panasonic.
 - WV-SC385E HD Dome Network Camera with Super Dynamic and PTZ.
 - HD Internal PTZ.

Back to the top