Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IP Cameras

 - Brand: Bosch.
 - EX30-IP Infrared Imager NEI-308V05-21B-network camera.
 

 

 - Brand: Bosch.
 - NBC-255-W Network Camera-Color-CS Mount NBC-255-W Surveillance & Network Cameras.

 - Brand: Bosch.
 - NBN-498-22P Dinion 2x IP D/N WDR Camera, PoE (IVA Prepared).

 - Brand: Bosch.
 - NDC-274-PT HD 1080p Vandal-Resistant Outdoor IP MicroDome Camera.

 - Brand: Bosch.
 - NWD-495V09-10P FlexiDomeDN IP Cameras.

Back to the top