Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Public Address and Voice Alarm Bosch

 - Brand: Bosch.
 - PLE‑1ME240‑EU Plena Mixer Amplifier.

 - Brand: Bosch.
 - LBB 1935/20 Plena Power Amplifier.

 - Brand: Bosch.
 - LBB 1946/00 Plena Six-zone Call Station.

 - Brand: Bosch.
 - LHM 0606/10 Ceiling Loudspeaker.

 - Brand: Bosch.
 - LBB 1968/00 Plena Feedback Suppressor.

Back to the top