Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Product

 - Brand: Panasonic.
 - Smart look Day/Night Fixed Dome Camera with IR illuminator.

 - Brand: Panasonic.
 - Super Dynamic Full HD PTZ Dome Network Camera.
 - 12 VDC or PoE.

 - Brand: Bosch.
 - EX40 Series ultra vandal-proof dome.

 - Brand: Bosch.
 - NBC-255-W Network Camera-Color-CS Mount NBC-255-W Surveillance & Network Cameras.

 - Brand: Sony.
 - SSC-FM561 is an analog color mini-Dome camera with 700 TV lines.

 - Brand: Sony.
 - Network 720p/60 fps Full HD Fixed Camera-V Series-Powered by IPELA ENGINE Technology.

Pages

Back to the top