Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Surveillance

 - Brand: Axis.
 - IP Cameras.

 - Brand: Hyundai.
 - HD Vandal Dome Camera.

CMS

 - Brand: Nuuo.
 - Device management software focus.

 - Brand: Panasonic.
 - Super Dynamic III dome camera is equipped with a 30X optical zoom lens.

 - Brand: Panasonic.
 - Super Dynamic Full HD Vandal Resistant Dome Network Camera.
 - Full HD/ 1,920x1,080 H.264 Vandal Resistant Network Camera featuring Super Dynamic.

 - Brand: Bosch.
 - WZ45N Integrated Day/Night IR Dome.

Pages

Back to the top