Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Surveillance

 - Brand: Bosch.
 - NBN-498-22P Dinion 2x IP D/N WDR Camera, PoE (IVA Prepared).

 - Brand: Sony.
 - SSC-FB561 is an analog color box camera with 700 TV lines.

 - Brand: Sony.
 - Network Mini Dome HD Camera–V Series.
 - Vandal-resistant Mini Dome 720p/30fps Camera Powered by IPELA ENGINE EX™ Technology
.

 - Brand: Hyundai.
 - Mini Vandal Dome.

 - Brand: Axis.
 - IP Cameras.

 - Brand: Hyundai.
 - HD IR Bullet Camera.

Pages

Back to the top