Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hệ thống điện nhẹ

 Giải Pháp Chuông Gọi Y Tá Trực Bệnh Viện, Phòng Khám Đa Khoa.

 Giải Pháp Lắp Đặt Hệ Thống Hội Nghị Truyền Hình Cho Tài Chính.

 Giải Pháp Lắp Đặt Hệ Thống Hội Nghị Truyền Hình Cho Pháp Lý.

 Giải Pháp Lắp Đặt Hệ Thống Hội Nghị Truyền Hình Cho Doanh Nghiệp.

 Giải Pháp Lắp Đặt Hệ Thống Hội Nghị Truyền Hình Cho Giáo Dục Đào Tạo.

 Giải Pháp Lắp Đặt Hệ Thống Hội Nghị Truyền Hình Cho Bệnh Viện.

 Giải Pháp Hệ Thống Quản Lý Tòa Nhà Cho Nhà Ga Đường Sắt.

 Giải Pháp Hệ Thống An Ninh Báo Động Cho Nhà Ga Đường Sắt.

 Giải Pháp Hệ Thống Âm Thanh Công Cộng Cho Nhà Ga Đường Sắt.

 Giải Pháp Hệ Thống Báo Cháy Cho Nhà Ga Đường Sắt.

 Giải Pháp Hệ Thống Báo Cháy Sân Bay.

 Giải Pháp Hệ Thống Quản Lý Tòa Nhà Sân Bay.

Pages

Trở về đầu trang