Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

You are here

Lĩnh Vực Hoạt Động

  Công Ty Cổ Phần Giải Pháp TSA Việt Nam chuyên kinh doanh cung cấp, lắp đặt các hệ thống viễn thông tin học, điện tử, điện nhẹ... Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu sau:
  Cung cấp, tư vấn và lắp đặt:
  • Hệ thống viễn thông, tin học, điện tử, điện nhẹ.
  • Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS System).
 
• Hệ thống mạng hạ tầng (LAN, TEL).
  • Hệ thống truyền hình hội nghị ( Video Conferencing System).
  • Hệ thống âm thanh công cộng (PA System).
  • Hệ thống quản lý xe và dẫn đường tự động (Parking Management System).
 
Hệ thống nhà thông minh và chuông cửa có hình (SmartHome và Video Door Phone).
  • Hệ thống báo động (Alarm System).

 

 

Trở về đầu trang