Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

You are here

Mục Tiêu Phát Triển

  Mục tiêu của Công Ty Cổ  Phần Giải Pháp TSA Việt Nam: Là phát triển và lớn mạnh không ngừng dựa trên nền tảng chất lượng dự án, chất lượng dịch vụ và chiến lược kinh doanh lâu dài, từng bước trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và thế giới.
 
» Doanh thu tăng trưởng bình quân: 25% năm.
  » Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 30% năm.
  » Mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp. 

Trở về đầu trang