Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hệ Thống Mạng

 - Hãng sản xuất: ADC Krone.
 - Cáp doanh nghiệp.

 - Hãng sản xuất: ADC Krone.
 - Cáp doanh nghiệp.

 - Hãng sản xuất: ADC Krone.
 - Cáp doanh nghiệp.

 - Hãng sản xuất: ADC Krone.
 - Cáp doanh nghiệp.

 - Cáp viễn thông.
 - Hãng sản xuất: ADC Krone.

Trở về đầu trang