Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Honeywell

 - Đầu đọc thẻ độc lập.
 - Hãng sản xuất: Honeywell.
 - Đầu đọc độc lập HID.

 - Bộ quản lý vào ra.
 - Hãng sản xuất: Honeywell.
 

 - Thẻ không tiếp xúc.
 - Hãng sản xuất: Honeywell.
 - Thẻ không tiếp xúc  HID - 34BIT.

 - Bộ chuyển đổi kết nối máy tính.
 - Hãng sản xuất: Honeywell.
 - Bộ chuyển đổi kết nối máy tính PC RS232/ RS485.

 - Đầu đọc thẻ độc lập hoặc kết nối máy tính.
 - Hãng sản xuất: Honeywell.
 - Ghép nối với máy tính bằng bộ chuyển đổi RS232/ 485 (lên tới 32 đầu đọc).

Trở về đầu trang