Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Thiết Bị Giao Thông

 - Sơn kẻ vạch giao thông vị trí đỗ xe và phân luồng trong tầng hầm.
 - Kích thước: Rộng 100 mm.
 - Chất liệu: Sơn nguội gốc nhựa.
 - Màu sắc: Màu trắng + màu vàng.
 - Xuất xứ: Việt Nam.
 - Bảo hành: 12 tháng.

 - Sơn bó vỉa đường dốc.
 - Kích thước: Rộng 200 x 200vmm, cao 0,5 m uốn theo đường dốc.
 - Chất liệu: Sơn nguội gốc nhựa AC bê tông - Sơn đại bàng.
 - Màu sắc: Màu đen + màu vàng.
 - Tổng Công Ty Sơn Hà Nội - Việt Nam.
 - Bảo Hành: 12 Tháng.

 - Sơn vàng đen chân cột và chân tường.
 - Kích thước: Theo bản rộng của ốp cột hoặc tùy thuộc vào kích thước từng loại cột để chia kích thước sơn hợp lý, chiều cao từ 80 cm đến 1m2.
 - Chất liệu: Sơn nguội gốc nhựa AC Bê tông - Sơn đại bàng.
 - Màu sắc: Màu đen + màu vàng.
 - Xuất xứ: Tổng công ty Sơn Hà Nội - Việt Nam.
 - Bảo hành: 12 tháng.

Pages

Trở về đầu trang