Phân phối và lắp đặt camera, chuông cửa có hình, thiết bị kiểm soát vào ra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

You are here

Thành Phố Hà Nội Chuẩn Bị Xây Dựng Hàng Loạt Bãi Đỗ Xe Ngầm, Công Viên, Bến Xe, Trung Tâm Thương Mại

  UBND Thành Phố Hà Nội vừa có Văn bản số 2078/UBND-KH&ĐT về việc đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư và dự án ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển”. 

  Theo đó, UBND Thành Phố Hà Nội giao các Sở, Ngành đề xuất, tham mưu cho UBND Thành Phố các nội dung, kế hoạch, chương trình, dự án, các hoạt động (bao gồm cả các đề xuất trong các lĩnh vực an sinh xã hội) dự kiến ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện với các đối tác trong nước, quốc tế.

  UBND Thành Phố Hà Nội yêu cầu Sở Quy Hoạch - Kiến Trúc Hà Nội rà soát, đề xuất các địa điểm giới thiệu kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực theo quy hoạch.

  Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội rà soát, đề xuất giới thiệu kêu gọi đầu tư đối với các dự án bãi đỗ xe (bao gồm cả bãi đỗ xe ngầm), bến xe.

  Sở Xây Dựng Hà Nội rà soát, đề xuất giới thiệu kêu gọi đầu tư đối với các dự án cải tạo - xây dựng lại nhà chung cư cũ, dự án đầu tư công viên, khu vui chơi thể dục thể thao (ngoài các dự án thuộc danh mục dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao được ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND Thành Phố Hà Nội).

  UBND Thành Phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị có văn bản gửi về Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội trước ngày 15/05/2017, và giao Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội tổng hợp nội dung, báo cáo Thành Phố Hà Nội xem xét, quyết định trước ngày 20/05/2017.

Trở về đầu trang