Từ ngày 15/9 tới, VNNIC sẽ tiến hành thu hồi tên miền giả mạo, thông tin không chính xác

Từ ngày 15/9 tới, VNNIC sẽ tiến hành thu hồi tên miền giả mạo, thông tin không chính xác

Đây chỉ là một trong số hàng loạt những quy định trong quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Vừa mới được bổ sung trong Thông tư 06/2019 của Bộ TT&TT.

Vừa qua Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) ông Nguyễn Mạnh Hùng đã chính thức ký ban hành Thông tư 06 sửa đổi bổ sung 1 số điều tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT. Ban hành ngày 18/8/2015 của Bộ TT&TT về việc sử dụng và quản lý tài nguyên Internet.

Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT đã chỉnh sửa và bổ sung các điểm, điều khoản tại 12 Điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT. Thông tư ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể khi đăng ký sử dụng tài nguyên Internet. Dựa trên cơ sở thực hiện những chủ trương về cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó còn bổ sung quy định về giải quyết một số tình huống phát sinh để phù hợp với tình hình thực tế.

Những quy định về cách giải quyét được bổ sung gồm: Thay đổi chủ thể sử dụng tài nguyên Internet trong trường hợp có sự sáp nhập, hợp nhất hay thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức. Hay sự tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thông tư 06 cũng bổ sung các quy định giúp cơ quan quản lý tên miền xử lý những trường hợp. Trong đó có những trường hợp vi phạm về đăng ký sử dụng tên miền. Chẳng hạn cung cấp thông tin không chính xác, giả dạng, mạo danh đăng ký tên miền…Thông tư cũng bổ sung quy định về cấp tên miền liên quan đến hoạt động báo chí hay các tin tức giúp tăng cường công tác quản lý liên quan đến hoạt động báo chí, tin tức.

                                                                                                                            (Nguồn: vietnamnet)

 

Liên hệ

P 401-403 Khu Văn Phòng TTCPQG
87 Láng Hạ Ba Đình Hà Nội

024 3519 1015