Trang chủ > Giải pháp

TSA tự tin mang đến những sản phẩm dịch vụ tư vấn thiết kế, triển khai, bảo trì cũng như cung cấp giải pháp thiết bị trọn gói các hệ thống điện nhẹ, hệ thống an ninh tích hợp, hệ thống tự động hóa đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu đa dạng của quý khách hàng. 

Tòa Nhà

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ phục vụ cho nhu cầu sử dụng của tòa nhà bao gồm:
- Hệ thống an ninh kiểm soát ra vào.
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Hệ thống báo trộm báo cháy.
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng.

- Hệ thống Barrier an ninh và quản lý chỉ dẫn bãi đậu xe thông minh.
- Hệ thống thẻ từ kiểm soát thang máy kiểm soát ra vào căn hộ...


Tòa Nhà

Bệnh Viện

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ hoàn hảo cho việc quản lý chặt chẽ, an toàn và hiện đại cho bệnh viện:
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Hệ thống báo động báo cháy.
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng.
- Hệ thống kiểm soát cửa ra vào bằng thẻ từ hoặc vân tay.
- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.
- Hệ thống Barrier an ninh và quản lý bãi đậu xe thông minh.
- Hệ thống gọi y tá trực...  

Bệnh Viện

Trường Học

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ hoàn hảo cho việc quản lý chặt chẽ, an toàn và hiện đại cho trường học:
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Hệ thống báo động báo cháy.
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng.
- Hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ hoặc vân tay.
- Hệ thống tích hợp hình ảnh và âm thanh.
- Hệ thống Barrier an ninh và quản lý bãi đậu xe thông minh... 
 

Trường Học

Ngành Công Nghiệp

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ an ninh, an toàn phục vụ cho ngành công nghiệp:
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng.
- Hệ thống báo trộm báo cháy.
- Hệ thống hạ tầng mạng.
- Hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ hoặc vân tay.
- Hệ thống Barrier an ninh và quản lý bãi đậu xe thông minh...

Ngành Công Nghiệp

Khách Sạn

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ hoàn hảo cho việc quản lý chặt chẽ, an toàn và hiện đại cho khách sạn:
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Hệ thống báo động báo cháy.
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng.
- Hệ thống kiểm soát quản lý ra vào phòng bằng thẻ từ hoặc vân tay.
- Hệ thống tích hợp hình ảnh và âm thanh.
- Hệ thống chuông cửa có hình.
- Hệ thống Barrier an ninh và quản lý bãi đậu xe thông minh...
 

Khách Sạn

Chính Phủ

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ hoàn hảo cho việc quản lý chặt chẽ, an toàn và hiện đại cho chính phủ:
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Hệ thống báo động báo cháy.
- Hệ thống âm thanh hội thảo và thông báo công cộng.
- Hệ thống tích hợp hình ảnh và âm thanh.
- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.
- Hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ hoặc vân tay.
Hệ thống Barrier an ninh và quản lý bãi đậu xe thông minh...

Chính Phủ

Trung Tâm Thương Mại

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ hoàn hảo an toàn cho trung tâm thương mại:
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Hệ thống báo động báo cháy.
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng.
- Hệ thống hiển thị màn hình ghép.
- Hệ thống kiểm soát cửa ra vào bằng thẻ từ hoặc vân tay.
- Hệ thống cổng an ninh phân làn, kiểm soát thang máy bằng thẻ từ.
- Hệ thống Barrier an ninh và quản lý chỉ dẫn bãi đậu xe thông minh...
  

Trung Tâm Thương Mại

Tài Chính Ngân Hàng

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ an ninh, an toàn phục vụ cho ngành tài chính ngân hàng:
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Hệ thống báo động báo cháy.
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng.
- Hệ thống hiển thị màn hình ghép.
- Hệ thống kiểm soát cửa ra vào bằng thẻ từ hoặc vân tay.
- Hệ thống cổng an ninh phân làn, kiểm soát thang máy bằng thẻ từ.
- Hệ thống Barrier an ninh và quản lý chỉ dẫn bãi đậu xe thông minh...


Tài Chính Ngân Hàng

Vận Chuyển

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ hoàn hảo an toàn an ninh cho lĩnh vực vận chuyển:
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Đầu ghi hình di động giám sát lưu trữ qua mạng.
- Hệ thống mạng Wifi không dât 3G, 4G.
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng...

 

Vận Chuyển

Sân Bay

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ hoàn hảo cho việc quản lý chặt chẽ, an toàn và hiện đại cho sân bay:
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Hệ thống báo động báo cháy.
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng.
- Hệ thống hiển thị màn hình ghép.
- Hệ thống kiểm soát cửa ra vào bằng thẻ từ hoặc vân tay.
- Hệ thống Barrier an ninh và quản lý chỉ dẫn bãi đậu xe thông minh... 

Sân Bay

Ngành Điện

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ hoàn hảo cho việc quản lý chặt chẽ, an toàn và hiện đại cho ngành điện:
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Hệ thống báo động báo cháy.
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng.
- Hệ thống hiển thị màn hình ghép.
- Hệ thống kiểm soát cửa ra vào bằng thẻ từ hoặc vân tay.
- Hệ thống Barrier an ninh và quản lý chỉ dẫn bãi đậu xe thông minh... 

Ngành Điện

Siêu Thị

TSA tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp lắp đặt hệ thống điện nhẹ hoàn hảo cho việc quản lý chặt chẽ, an toàn và hiện đại cho siêu thị:
- Hệ thống Camera giám sát hình ảnh.
- Hệ thống báo động báo cháy.
- Hệ thống âm thanh thông báo công cộng.
- Hệ thống hiển thị màn hình ghép.
- Hệ thống kiểm soát cửa ra vào bằng thẻ từ hoặc vân tay.
- Hệ thống cổng an ninh phân làn, kiểm soát thang máy bằng thẻ từ.
- Hệ thống Barrier an ninh và quản lý chỉ dẫn bãi đậu xe thông minh...

Siêu Thị

Liên hệ

P 401-403 Khu Văn Phòng TTCPQG
87 Láng Hạ Ba Đình Hà Nội

024 3519 1015